Simon Talbot Streaming ApS

03-09-2020

Kontaktoplysninger

Simon Talbot Streaming ApS, H.C. Hansens Gade 5, 3. tv. 2300 København S

CVR. 40144404

Indsamlingsperiode

Fra den 20. marts 2020 til den 19. marts 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook, Instagram).

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Red Barnet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 19. september 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02291