Projekt Husvild

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Stenløsevej 213. 5260 Odense S - CVR 40821449

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.projekthusvild.dk).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 6845 Konto 0001921065)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens drift med hjælp til hjemløse og socialt udsatte

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-701-00121