One Child at a Time

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Strandvejen 181, 2900 Hellerup - CVR: 37572039

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.onechildatatime.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook og Instagram) og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for One Child at a Time's velgørende arbejde i overensstemmelse med foreningens formål: ”Frivilligt at støtte flygtningebørn og unges uddannelse, erfaringsudveksling med andre organisationer, der arbejder for og med børn, samt etablere og vedligeholde netværk både i Danmark, men også internationalt.”

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02323