Nyt Liv

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Nyt Liv, Thyrasvej 15, 8600 Silkeborg

Mailadr. nyt.liv@fiberpost.dk

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.nytliv.dk).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger ( Nr. 13778) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for den daglige drift af Nyt Liv.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02468