Most-Bro

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Svendsgade 6, 7100 Vejle

CVR 38943081

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.most-bro.dk).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Indsamlingens formål:

Midlerne skal anvendes til fordel for dårligt stillede personer i Bosnien-Hercegovina. Herunder at samle/transportere kørestole, medicin og skole-udstyr til Bosnien-Hercegovina.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 19-700-02042