ME/CFS FORENINGEN

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Rådhustorvet 1, 3520 Farum

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.me-foreningen.dk), sociale medier (Facebook) og merchandise (salg af armbånd).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for ME/CFS foreningens arbejde med at støtte danske ME-patienter, udbrede kendskabet til sygdommen og forebyggelse af sygdommen samt til biomedicinsk forskning.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02170