Lyngby Fans

14-08-2020

Kontaktoplysninger

Lundtoftevej 61, 2800 Kongens Lyngby

Indsamlingsperiode

Fra den 8. marts 2020 til den 14. august 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook, Instagram)

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 55552) og kontooverførsel (Reg. 1551 Konto 0012426631).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Lyngby Boldklub.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 14. februar 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02649