Komité - Gipstrup Gateway

30-11-2020

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Inge Birkegaard Damsgaard, Rene Wiebenson og Jan Olesen.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juli 2020 til den 30. november 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.lkb-gistrup.dk) og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 606281).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for et baneskur i forbindelse med den nye kunstbane under Projekt Gateway Gistrup.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, eller hvis formålet ikke kan opfyldes, skal de overskydende midler anvendes til udendørs idrætsmiljø, som yde bindeled imellem Gistrup skole og Gistrup idrætscenter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. maj 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02590