Komité – Forlaget Kornmod

30-11-2020

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Alba Liv Hansen, Jakob Folke Ivarsson og Carl-Emil Helt Haarder.

Indsamlingsperiode

Fra den 8. juli 2020 til den 30. november 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform (www.gofundme.com).

Indsamlingskonto reg.nr.: 7441 kontonr.:1462000

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til depositum på 15.000kr til leje af musikstudie.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til dækning af gebyr til Indsamlingsnævnet, udgifter ifm. flytningen til lejemålet, og kommende husleje udgifter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. maj 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02561