Komité: Anettes bortgang

24-02-2020

Kontaktoplysninger

Komité: Anettes bortgang, Kontaktperson: Ruth Nielsen

Kontaktmail: ruthn1958@gmial.com

Indsamlingsperiode

Fra den 16. februar 2020 til den 24. februar 2020

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlings-platform (Caremaker).

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for mindekomsammen efter Annettes bisættelse.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 24. august 2020

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02235