Karla Kattehjem

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Stenstrupvej 25, 4573 Højby

CVR-nr.: 37074950

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.karlakattehjem.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion, merchandise, og SMS. De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til redning af efterladte og herreløse katte samt drift af kattehjemmet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02114