GRUNDFOS HOLDING A/S

01-07-2020

Kontaktoplysninger

Poul Due Jensens Vej 7,  8850 Bjerringbro – CVR 31858356

Indsamlingsperiode

Fra den 2. juli 2019 til den 1. juli 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger. (Nr.512421)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for vandprojekter og vandsystemer i Honduras.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til andre Grundfos projekter i 2021.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 1. januar 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02984