Global Shapers Copenhagen

15-07-2020

Kontaktoplysninger

Hostrupsvej 2, 2. tv., 1950 Frederiksberg C, CVR 39109441

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2020 til den 15. juli 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform (www.Chuffed.org), sociale medier (Facebook, instagram) og salg/auktion.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay box0355VC).

Indsamlingens formål

Midlerne går til det nedlukningstruede Trampolinhuset, der er et medborgerhus sm tilbyder alle former for hjælp til flygtninge.

I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, går midlerne til anden velgørenhed der yder hjælp inden for den samme kategori.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 15. januar 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02543