Frankies Pizza ApS - Røde Kors

30-04-2020

Kontaktoplysninger

Klosterstræde 9, 1157 København K, CVR 40156607

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2020 til den 30. april 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved salg af månedens pizza doneres heraf 25kr.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Røde Kors.

Indsamlingsområde

København og Århus

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. september 2020

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02228