Foreningen Håb for Alle

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Vinkelvænget 23B, 3330 Gørløse

CVR: 33696337

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul og salg/auktion.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 53606508) og kontooverførsel (Reg. 2276 Konto 0742774333).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens vedtægtsbestemte formål. Herunder forskellige hjælpepakker, missionsarbejde samt socialt og humanitært arbejde til hjemløse, udsatte, kræftramte familier, børn og beboere på børnehjem, hospice, sygehuse og hjemløse. Formålet opnås gennem køb, salg og distribution af materiale, CDer, litteratur m.m.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02711