Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Fruebjergvej 3, 2100 København Ø

CVR 29439001

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31.december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.foreningenfar.dk), online indsamlingsplatform (Caremaker), sociale medier (Facebook, Instagram, Twitter), salg/auktion, merchandise, postomdeling, SMS og TV.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Foreningen Fars frivillige arbejde i Danmark til støtte for børn og forældre.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 19-700-02068