Forældre og Fødsel

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Flagspættevej 2, 9270 Klarup

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.fogf.dk) og sociale medier (Facebook, Instagram).

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til at forbedre forholdene for småbørnsfamilier i forbindelse med graviditet, fødsel og amning.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02166