Føllenslev-Særslev IF - Fodboldafdelingen

15-07-2020

Kontaktoplysninger

Føllenslev-Særslev IF - Fodboldafdelingen, Eskebjergvej 95, 4593 Eskebjerg

CVR nr. 29572291

Indsamlingsperiode

Fra den 2. marts 2020 til den 15. juli 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for udgifter i forbindelse med 3 holds rejser til Vildbjerg Cup i august år 2020.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler doneres til Børns vilkår.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 15. januar 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02284