Fashion Revolution Denmark

31-05-2020

Kontaktoplysninger

Nørrebrogade 20, 2200 København N - CVR 39040484

Indsamlingsperiode

Fra den 23. november 2019 til den 31. maj 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.fashionrevolution.org), og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.37208)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Fashion Revolution Denmark arbejde og udvikling i Danmark.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til husleje.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet doneres til moderorganisationen.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til udvikling af organisationen og til lønninger til de frivillige.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 22. juli 2021

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03713