Dansk Jødisk Museum - DJM S/I

30-09-2020

Kontaktoplysninger

Proviantpassagen 6, 1218 København K - CVR 11611443

Indsamlingsperiode

Fra den 1. oktober 2019 til den 30. september 2020

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.jewmus.dk).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.315083) og kontooverførsel (Reg.2191 Konto 6282598122)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte af museets arbejde med at formidle, forske og bevar dansk jødisk Kulturarv i Danmark.
Herunder særlig projekter udviklet af museet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. marts 2021

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-701-00229