CareForOthers

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Sionsgade 26, 2100 København Ø, CVR 34795657

Indsamlingsperiode

Fra den 13. maj 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.careforothers.dk) og sociale medier (Facebook, Instagram, YouTube).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay nr.60350) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for soldrevet vandværk i Uganda til fordel for voksne og børn, som ikke har adgang til rent drikkevand.

I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne bruges til et andet projekt til gavn for folk i nød.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02423