Brobyggerne

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Brobyggerne, Købmagergade 43, 1150 København K

CVR. 37747610

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.brobyggerne.dk), online indsamlingsplatform (Betternow) og merchandise.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og konto-overførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til vid foreningen Brobyggerne, herunder afholdelse af arrangementer inkl. dialogkaffe møder.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02259