Billund Rotary Klub

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Nordmarksvej 37, 190 Billund

CVR 35614087

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for udsatte børn.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 19-700-02050