Ateistisk Selskab

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Peter Bangs Vej 169, 2500 Valby – CVR 33099339

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul og sociale medier.

 De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.78472)  og konto-overførsel (Reg. 9570 Konto 12072880)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for den daglige drift af Ateistisk Selskab. Herunder til folkemødet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-701-00213