Al-Ayn Almennyttig Fond

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Rovsingsgade 88, 2200 København N - CVR: 39753553

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (https://www.alayn.co.uk/), sociale medier (Facebook) og SMS. De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens arbejde mod fattigdom, økonomisk nød og sygdom hos forældreløse børn og voksne i Irak.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.: 19-700-01784