Rådet for Offerfonden uddeler ca. 60 mio. kr. i 2021 til at forbedre ofres stilling

Publiceret 19-10-2021

Rådet for Offerfonden har i år givet tilsagn om støtte for over 60 mio. kr. til en række projekter og aktiviteter, der på forskellig vis kommer ofre for forbrydelser og trafikuheld til gavn. Projekterne og aktiviteterne omfatter bl.a. forskningsprojekter, uddannelsesindsatser, offerrådgivninger og informationsmateriale.

Ved den seneste ansøgningsrunde modtog rådet 46 ansøgninger til forskningsprojekter for i alt over 111 mio. kr. I årets første ansøgningsrunde, som omfattede alle andre aktiviteter og projekter end forskning, modtog rådet endvidere ansøgninger for ca. 49 mio. kr.

Formand for Rådet for Offerfonden Karoline Normann glæder sig over den store interesse for rådets arbejde og det fokus, der er på at forbedre ofrenes stilling.

Vi kan ikke imødekomme alle ansøgninger, men vi har givet tilsagn om at støtte en række spændende projekter, der hver på sin vis kommer ofre til gavn. Vi ser frem til at følge disse projekter og se resultaterne i fremtiden.

Offerfonden finansieres af indbetalte offerbidrag i forbindelse med opkrævning af en række bøder ved straffelovsovertrædelser og grovere færdselsforseelser. Projekterne kan vare i op til 3 år, og der er løbende dialog med Rådet for Offerfondens sekretariat om fremdriften i projekterne og udbetaling af midler undervejs.