Ombudsmanden retter kritik mod Indsamlingsnævnets håndtering af sagen om Nye Borgerliges indsamling til støtte for Inger Støjberg i foråret 2020

Publiceret 15-03-2021

I en udtalelse af 29. januar 2021, kritiserer Sætteombudsmanden Indsamlingsnævnets håndtering af Nye Borgerliges indsamling i foråret 2020. Sætteombudsmanden henstiller, at det klart skal fremgå af nævnets vejledningsbreve til indsamlere, at brevet alene er vejledende, og at det er muligt at komme med bemærkninger. Samtidig kritiserer sætteombudsmanden Indsamlingsnævnets udtalelser til Politikken om samme sag og henstiller, at nævnet overvejer at udarbejde retningslinjer for nævnets udtalelser til offentligheden, herunder bl.a. i verserende sager.

Sætteombudsmandens brev og udtalelse findes her. Indsamlingsnævnet har taget kritikken til efterretning og har ændret nævnets vejledende breve, ligesom nævnet er i færd med at udforme interne regler for udtalelser til offentligheden.