Særlige afleveringsfrister (deadlines)

Publiceret 26-11-2020
I vejledning om afleveringsfrister kan du finde de afleveringsfrister, som gælder for optagelse af forskrifter i Lovtidende. 
 
I særlige tilfælde er det dog nødvendigt at fravige disse afleveringsfrister, fx i forbindelse med årsskiftet eller skæve helligdage. 
 
Såfremt der er ændringer i afleveringsfristerne, bliver disse ændringer oplyst her: