Intact Denmark

31-12-2024

Kontaktoplysninger

Paltholmterrasserne 57D, 3520 Farum - CVR 35574123

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2024.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise, postomdeling, SMS og TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for drift af Intact Denmark jf. formålsparagraffen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023, 2024, 2025

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-72-00655
Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1