Venner af Belarus i Danmark - Talaka

09-04-2023

Kontaktoplysninger

Greve Bygade 54B, 2670 Greve - CVR 41694831.

Indsamlingsperiode

Fra den 10. april 2022 til den 9. april 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (talaka.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 223217) og kontooverførsel (Reg.9570 konto 13179905).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Almennyttige og humanitære formål. Talaka vil støtte asylsøgere og flygtninger fra Belarus og Ukraine, samt personer der bliver forfulgt på grund af deres politiske overbevisning i Belarus. Hjælpen ydes ved direkte pengeoverførsler, indkøb af dagligvarer og via andre organisationer med samme formål.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 9. oktober 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04915