Svanevig Hospice

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Lindstrømsvej 2, 4941 Bandholm - CVR 29732884

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.svanevighospice.dk) og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 748338) og kontooverførsel (reg.nr.: 0682 kontonr.: 0001716786).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for kommende patienter og deres pårørende, i henhold til vedtægternes formålsparagraf.
Fondens formål er:

  • at yde lindrende behandling, omfattende pleje, omsorg og symptomlindring for uhelbredeligt syge og døende mennesker samt yde støtte og rådgivning til den døendes pårørende,
  • at den palliative indsats bidrager til at gøre menneskets sidste tid til en positiv del af livsforløbet, og at både den døende og pårørende oplever en helhedsorienteret indsats med åbenhed, accept og bekræftelse af den døendes værdi som menneske.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06079