MARJATTAHJEMMENES STØTTEFOND

30-06-2023

Kontaktoplysninger

Strandvejen 15, 4733 Tappernøje – CVR 35388753

Indsamlingsperiode

Fra den 1. november 2020 til den 30. juni 2023.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for støtte til Marjatta institutionen ved at tilvejebringe og støtte boliger og beskæftigelsesmuligheder for beboerne på institutionen. Herunder forbedre levevilkårene for beboerne på Marjatta gennem arrangementer, opførelse af nye og vedligeholdelse af boliger, indkøb af legeredskaber, forskning i specialpædagogik.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023, 2024.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00585