Komité - Project Kibera

19-06-2023

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Jakob Bech Benediktson, Rasmus Elkjær Madsen og Hanna Svensson.

Indsamlingsperiode

Fra den 20. juni 2023 til den 19. juni 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events, via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform og sociale medier. 

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 5292 kontonr.: 462752).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for at etablere en skole i Slumcity – Nairobi, hvor børn kan blive undervist i computer og IT.
Containere bliver tilpasset, så de kan anvendes som klasselokale.

Minimumsbeløbet for indsamlingen er 100.000 kr.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne doneres til den eksisterende skole i Slumcity – Nairobi.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet doneres til den eksisterende skole i Slumcity – Nairobi.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler doneres til den eksisterende skole i Slumcity – Nairobi.

Indsamlingsområde

Landsdækkende. 

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06451