Komité - Animal Help dk

24-10-2023

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Per Øxenholt, Anna Mette Thuesen Andersen og Jette Lund.

Indsamlingsperiode

Fra den 25. oktober 2022 til den 24. oktober 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via sociale medier, salg/auktion, merchandise og SMS/mail.

 De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 9354 kontonr.: 586 299).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for diesel/benzin, foder, medicin, dyrlæger og evt. løn.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05485