International Børnesolidaritet

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Vesterbrogade 41D, 1620 København V - CVR 17665235

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise, postomdeling/flyers og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 380003) og kontooverførsel (reg.nr.: 5301 kontonr.: 0274783).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at støtte ekstremt socialt udsatte børn og unge i Latinamerika, som gennem tryghed, organisering og styrkelse af selvværd får en stærkere stemme, demokratisk deltagelse og indflydelse på realiseringen af deres rettigheder.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05598