F I B C (First International Baptist Church)

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Baggesensgade 7, 2200 København N – CVR 27476201

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.fibs.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram) og salg/auktion.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for drift af F I B C. Herunder personaleomkostninger, husleje, projekt- og missionærstøtte i Danmark og udlandet samt andre eksterne omkostninger.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022, 2023, 2024.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00595