CareForOthers

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Sionsgade 26, 2100 København Ø, CVR 34795657

Indsamlingsperiode

Fra den 10. april 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul og sociale medier (Facebook og Instagram).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 497030) og kontooverførsel (reg.nr.: 5470 kontonr.: 3891953).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for projektet, der har til formål at indsamle donationer og sponsorer til forældreløse børn i form af indkøb og uddeling af mad.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06254