Miljø- og Energifonden af 2005

09-11-2022

Kontaktoplysninger

Strandbyvej 11, 8240 Risskov – CVR 29851905

Indsamlingsperiode

Fra den 10. november 2020 til den 9. november 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.energifonden.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, LinkedIn).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.886100) .

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for vedtægtsbestemte formål.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 9. maj 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02928