Growing Trees Network Foundation S/I

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Norddigesvej 2, 1. th. 8240 Risskov

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.growingtrees.dk) og online indsamlingsplatform.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for rejsning af nye folkeskove i Danmark på jord eget af kommuner, kirker og Naturstyrelsen, samt etablering af Folkeskove i Ghana og klimaskove i Bolivia.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00566