Fregatten Jylland

31-12-2022

Kontaktoplysninger

S. A. Jensen Vej 4, 8400 EbeltoftCVR-nr.:10021936

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser samt via hjemmeside/donationsmodul (www.fregatten-jylland.dk) og sociale medier (Facebook). De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for opfyldelse af vedtægternes formålsparagraf. ”institutionens formål er at bevare og vedligeholde Fregatten Jylland, drive Fregatten Jyllands museum og derigennem sikre kommende generationers mulighed for at forstå, hvordan livet var ombord i det store træskibs tid. Museet skal i det væsentligste omfatte marinehistorie og nyere dansk træskibsbygning. Institutionen kan erhverve andre historiske skibe eller bygge replikaer af disse

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort 1. gang senest 14 dage efter den 30. juni 2021

Eventuelle yderligere oplysninger

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1

J.nr. 20-72-00577