Dansk Bibel Institut

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Leifsgade 33, 2300 København S

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.dbi.edu), sociale medier (Facebook) og postomdeling.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Indsamlede midler anvendes til fordel for undervisning og forskning samt til at drive instituttet og opretholde øvrige aktiviteter med henblik på uddannelse af teologer og missionærer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni hvert kalenderår.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00373