Svanevig Hospice

31-10-2021

Kontaktoplysninger

Lindstrømsvej 2,  4941 Bandholm – CVR 29732884

Indsamlingsperiode

Fra den 1. november 2020 til den 31. oktober 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.svanevighospice.dk) og merchandise.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.748338) og kontooverførsel (Reg. 0682 Konto 0001716786)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Svanevig Hospice vedtægtsbestemte formål. Herunder til gavn og glæde for kommende patienter og deres pårørende.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. april 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02914