RÅRUP HALLEN

30-11-2021

Kontaktoplysninger

Kirkedalsvej 53, 7130 Juelsminde – CVR 49014813

Indsamlingsperiode

Fra den 1. december 2020 til den 30. november 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.rårup.dk, www.raaruphallen.dk), online indsamlingsplatform og sociale medier.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.300826) og kontooverførsel (Reg. 7140 Konto 0001496634).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for et kraftcenter for Rårup og omegn. Herunder at idrætshal og Sognegård samles i samme bygning, med udvidelse af idrætsaktiviteter, mulighed for forskellige kulturelle arrangementer, plejecenteret Kirkedal ind tænkes i lokalerne, Fitness-arealer udvides og etableres attraktive udenoms arealer.

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet eller formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne tilbagebetales til bidragsyderne.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. maj 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02982