Priya-Life

30-10-2021

Kontaktoplysninger

Karlsgårdsvej 9,  3000 Helsingør – CVR 39594986

Indsamlingsperiode

Fra den 1. november 2020 til den 30. oktober 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.priya-life.dk)

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.85634) og kontooverførsel (Reg.2360 Konto 6287548840)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for nødhjælp til mennesker i Nepal. Herunder sende børn i skole, dele mad, tøj, og legetøj ud.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. april 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02916