NATURMÆLK A.M.B.A.

11-10-2021

Kontaktoplysninger

Gerrebækvej 24, 6360 Tinglev - CVR 17995030

Indsamlingsperiode

Fra den 12. oktober 2020 til den 11. oktober 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.naturmælk.dk) og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 8065 Konto 1341192)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at sikre en reel mælkepris til landmænd, til de andelshavere der levere mælk ind til konceptet. Herunder til markedsføring af konceptet mælkebevægelsen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 11. april 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-701-00290