MDFB

30-06-2021

Kontaktoplysninger

Nørskovlundvej 27, 8620 Kjellerup

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juli 2020 til den 30. juni 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier.

De indsamlede midler modtages via og kontooverførsel. (reg. nr.: 9570 kontonr.: 13042322)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at støtte 3 mini sheltre og fodre gadehundene i Tuzla

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. december 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02511