MARSTAL HANDELSFORENING

30-07-2021

Kontaktoplysninger

Kongensgade 36, 5960 Marstal

Indsamlingsperiode

Fra den 31. juli 2020 til den 30 juli 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.417089).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for julebelysning i Marstal.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. januar 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02626