Liselund Højskole S/I

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Slotsalleen 44, 4200 Slagelse

CVR-nr.: 41418893

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul.

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.nr.:0524 Kontonr.:0000430545) og mobile betalingsløsninger (Mobilepay nr. 163234).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for højskolens drift, med særligt henblik på at nedsætte deltagerbetaling.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02887