Komité - Støtteindsamling for Sunny Cagara

22-11-2021

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Natalie Nigro Kristensen, Marie Motzfeldt Ernst og Camilla Kure Iversen.

Indsamlingsperiode

Fra den 23. november 2020 til den 22. november 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul og online indsamlingsplatform (Gofundme).

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel. (Reg. 4001 Konto 4011382088)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at hjælpe Sonny økonomisk i sit virke som tryllekunstner. Herunder dække udgifter og indkøb af nyt udstyr.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 22. maj 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02973