Komité - Støt Stubhuset

30-04-2021

Kontaktoplysninger

Grangårdsvej 44, 9530 Støvring

Indsamlingsperiode

Fra den 1. maj 2020 til den 30. april 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul samt sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Stubhuset, Grangårdsvej 11, 9530 Støvring. Herunder til at sikre fastholdelse af koncertprogrammet fra før Covid-19 epidemien samt øvrige kulturelle tiltag i huset.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. oktober 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02397